Hà Nội: "Cấm xe máy chỉ triển khai khi được cấp thẩm quyền phê duyệt"

Ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương.
Ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương.
Ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương.
Lên top