Hà Nội cấm một chiều hầm Kim Liên để sửa chữa

Hà Nội cấm một chiều hầm Kim Liên để sửa chữa. Ảnh minh họa GT
Hà Nội cấm một chiều hầm Kim Liên để sửa chữa. Ảnh minh họa GT
Hà Nội cấm một chiều hầm Kim Liên để sửa chữa. Ảnh minh họa GT
Lên top