Hà Nội: Cam kết điều chỉnh doanh thu và trợ giá cho xe buýt

Hà Nội sẽ điều chỉnh doanh thu và trợ giá cho xe buýt. Ảnh: Đ.Tiến
Hà Nội sẽ điều chỉnh doanh thu và trợ giá cho xe buýt. Ảnh: Đ.Tiến
Hà Nội sẽ điều chỉnh doanh thu và trợ giá cho xe buýt. Ảnh: Đ.Tiến
Lên top