Hà Nội cách ly y tế 3 ngày 21 tầng tòa nhà Diamond Flower

21 tầng tòa nhà Diamond Flower bị cách ly y tế tạm thời do có ca mắc COVID-19. Ảnh: TG
21 tầng tòa nhà Diamond Flower bị cách ly y tế tạm thời do có ca mắc COVID-19. Ảnh: TG
21 tầng tòa nhà Diamond Flower bị cách ly y tế tạm thời do có ca mắc COVID-19. Ảnh: TG
Lên top