Hà Nội: Cách ly những người về từ Hải Dương tại nhà 14 ngày

Người dân đến từ Hải Dương về Hà Nội đi khai báo y tế. Ảnh: Phạm Đông
Người dân đến từ Hải Dương về Hà Nội đi khai báo y tế. Ảnh: Phạm Đông
Người dân đến từ Hải Dương về Hà Nội đi khai báo y tế. Ảnh: Phạm Đông
Lên top