Hà Nội: Các quán karaoke đóng cửa chấp hành nghiêm việc phòng dịch COVID-19

Các quán Karaoke đóng cửa chấp hành nghiêm thông báo của chính quyền. Ảnh: Huyền Chang
Các quán Karaoke đóng cửa chấp hành nghiêm thông báo của chính quyền. Ảnh: Huyền Chang
Các quán Karaoke đóng cửa chấp hành nghiêm thông báo của chính quyền. Ảnh: Huyền Chang
Lên top