Hà Nội: Các bến xe thắt chặt công tác vận tải, phòng dịch dịp nghỉ lễ 2.9

Các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội tăng cường phòng dịch dịp nghỉ lễ 2.9. Ảnh: Lan Nhi.
Các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội tăng cường phòng dịch dịp nghỉ lễ 2.9. Ảnh: Lan Nhi.
Các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội tăng cường phòng dịch dịp nghỉ lễ 2.9. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top