Hà Nội: Các bến xe tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Phần lớn hành khách đã đeo khẩu trang và xịt cồn để phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Phần lớn hành khách đã đeo khẩu trang và xịt cồn để phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Phần lớn hành khách đã đeo khẩu trang và xịt cồn để phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Lên top