Hà Nội bỏ biển cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10 tuyến phố

Hà Nội bỏ biển cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ. Ảnh GT
Hà Nội bỏ biển cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ. Ảnh GT
Hà Nội bỏ biển cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ. Ảnh GT
Lên top