Hà Nội: BN 2998 đã đi du lịch nhiều nơi ở Hà Nội, Lào Cai

Bệnh nhân 2998 trên chuyến bay VN160 đã đi bar Tạ Hiện, du lịch nhiều nơi: Ảnh: Văn Đức
Bệnh nhân 2998 trên chuyến bay VN160 đã đi bar Tạ Hiện, du lịch nhiều nơi: Ảnh: Văn Đức
Bệnh nhân 2998 trên chuyến bay VN160 đã đi bar Tạ Hiện, du lịch nhiều nơi: Ảnh: Văn Đức
Lên top