Hà Nội: Bếp than tổ ong xuất hiện trên nhiều tuyến phố trung tâm

Tình trạng dùng bếp than tổ ong vẫn diễn ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Anh Giang
Tình trạng dùng bếp than tổ ong vẫn diễn ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Anh Giang
Tình trạng dùng bếp than tổ ong vẫn diễn ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Anh Giang
Lên top