Hà Nội: Bắt đầu san lấp "hố tử thần" ở Chương Mỹ

"Hố tử thần" đang được san lấp. Ảnh: NV
"Hố tử thần" đang được san lấp. Ảnh: NV
"Hố tử thần" đang được san lấp. Ảnh: NV
Lên top