Hà Nội bắt đầu đưa hơn 1.000 người ở BV Việt Đức đi cách ly tập trung

Lên top