HÀNG TRĂM BẾN THỦY TRÁI PHÉP VẪN HOẠT ĐỘNG:

Hà Nội bảo kê hay bất lực?

Một bến thủy nội địa trái phép trên địa bàn Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp quy định pháp luật. Ảnh: TN
Một bến thủy nội địa trái phép trên địa bàn Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp quy định pháp luật. Ảnh: TN
Một bến thủy nội địa trái phép trên địa bàn Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp quy định pháp luật. Ảnh: TN
Lên top