Hà Nội ban hành phương án đảm bảo đời sống người dân khi gặp thiên tai, thảm họa

Mực nước sông đê Bùi dâng cao những ngày qua khiến nhiều người lo lắng.
Mực nước sông đê Bùi dâng cao những ngày qua khiến nhiều người lo lắng.
Mực nước sông đê Bùi dâng cao những ngày qua khiến nhiều người lo lắng.
Lên top