Hà Nội: Ban chỉ đạo các cấp, địa phương phải thường trực 24/24 chống dịch

Toàn cảnh họp dịch chiều 29.4. Ảnh: HT
Toàn cảnh họp dịch chiều 29.4. Ảnh: HT
Toàn cảnh họp dịch chiều 29.4. Ảnh: HT
Lên top