Hà Nội: 98 cán bộ thuộc thanh tra xây dựng bị xem xét kỷ luật

Một công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.
Một công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.
Một công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top