Hà Nội: 96 hành khách liên quan đến F1 đi xe buýt tuyến 103

Tuyến xe buýt số 103 vận tải hành khách bến xe Mỹ Đình – Hương Sơn. Ảnh GT
Tuyến xe buýt số 103 vận tải hành khách bến xe Mỹ Đình – Hương Sơn. Ảnh GT
Tuyến xe buýt số 103 vận tải hành khách bến xe Mỹ Đình – Hương Sơn. Ảnh GT
Lên top