Hà Nội: 8 năm thi công không xong một tuyến đường dài 2,3km

Tuyến đường 2.3km trên Quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Chúc Sơn thi công 8 năm chưa xong. Ảnh: PV.
Tuyến đường 2.3km trên Quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Chúc Sơn thi công 8 năm chưa xong. Ảnh: PV.
Tuyến đường 2.3km trên Quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Chúc Sơn thi công 8 năm chưa xong. Ảnh: PV.
Lên top