Hà Nội: 6 tháng đầu năm trợ giá 500 tỷ cho hệ thống buýt

Xe buýt ở Hà Nội.
Xe buýt ở Hà Nội.
Xe buýt ở Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top