Hà Nội: 5 xối đá cổ trăm năm bất ngờ bị bêtông hóa

Xối đá cổ bị phá bỏ để xây mới sử dụng vật liệt gạch bê tông. Ảnh: Phùng Minh
Xối đá cổ bị phá bỏ để xây mới sử dụng vật liệt gạch bê tông. Ảnh: Phùng Minh
Xối đá cổ bị phá bỏ để xây mới sử dụng vật liệt gạch bê tông. Ảnh: Phùng Minh
Lên top