Hà Nội: 5 công trình vi phạm PCCC chây ì sẽ chuyển cơ quan điều tra

  Giám đốc Cảnh sát PCCC Hoàng Quốc Định. Ảnh KTĐT.
Giám đốc Cảnh sát PCCC Hoàng Quốc Định. Ảnh KTĐT.