Hà Nội 24h: Vụ bức tử thai nhi, cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nghiêm

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm và tước Giấy phép hoạt động vĩnh viễn đối với các phòng khám hoạt động nạo, phá thai chui, hoạt động trong thời gian dài. Ảnh: Lao Động
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm và tước Giấy phép hoạt động vĩnh viễn đối với các phòng khám hoạt động nạo, phá thai chui, hoạt động trong thời gian dài. Ảnh: Lao Động
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm và tước Giấy phép hoạt động vĩnh viễn đối với các phòng khám hoạt động nạo, phá thai chui, hoạt động trong thời gian dài. Ảnh: Lao Động
Lên top