Hà Nội 24h: Vì sao nhiều bộ ngành xây trụ sở mới, chưa trả trụ sở cũ?

Ảnh: Quang Minh - Hoàng Vũ - Lê Hoa
Ảnh: Quang Minh - Hoàng Vũ - Lê Hoa
Ảnh: Quang Minh - Hoàng Vũ - Lê Hoa
Lên top