Hà Nội 24h: Tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà - Hà Nội xảy ra sự cố

Ảnh: GC - Thái Hà
Ảnh: GC - Thái Hà
Ảnh: GC - Thái Hà
Lên top