Hà Nội 24h: Sau ngày 22.4, các cửa hàng kinh doanh hoạt động như thế nào?

Ảnh: Anh Thư - Cường Ngô
Ảnh: Anh Thư - Cường Ngô
Ảnh: Anh Thư - Cường Ngô
Lên top