Hà Nội 24h: Quán ăn đồng loạt lắp vách chắn giọt bắn phòng dịch

Ảnh: Thế Kỷ
Ảnh: Thế Kỷ
Ảnh: Thế Kỷ
Lên top