Hà Nội 24h: Người vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng là ai?

Ảnh: Xuân Hải Lê - ĐT
Ảnh: Xuân Hải Lê - ĐT
Ảnh: Xuân Hải Lê - ĐT
Lên top