Hà Nội 24h: Lộ diện 2 doanh nghiệp liên quan đến vụ “thổi giá" ở CDC Hà Nội

Ảnh: Văn Thắng - Đức Thiện
Ảnh: Văn Thắng - Đức Thiện
Ảnh: Văn Thắng - Đức Thiện
Lên top