Hà Nội 24h: Cửa hàng kinh doanh hoạt động như nào để đúng luật?

Ảnh: Nguyễn Hà - Phương Anh
Ảnh: Nguyễn Hà - Phương Anh
Ảnh: Nguyễn Hà - Phương Anh
Lên top