Hà Nội 24h: 2 trường hợp sốt cao đi từ Đà Nẵng về tại Xuân Đỉnh, Minh Khai

Ảnh: Giang Quang - Thiều Trang
Ảnh: Giang Quang - Thiều Trang
Ảnh: Giang Quang - Thiều Trang
Lên top