Hà Nội: 19 xã, thị trấn "vùng xanh" ở Gia Lâm cho phép bán đồ ăn mang về

19 xã, thị trấn thuộc "vùng xanh" cho phép cửa hàng ăn uống mở bán mang về. Ảnh: Minh Phương
19 xã, thị trấn thuộc "vùng xanh" cho phép cửa hàng ăn uống mở bán mang về. Ảnh: Minh Phương
19 xã, thị trấn thuộc "vùng xanh" cho phép cửa hàng ăn uống mở bán mang về. Ảnh: Minh Phương
Lên top