Hà Nội: 15 công trình khó có khả năng khắc phục về phòng cháy chữa cháy

Nhiều tòa nhà chung cư, cao tầng hiện khó có khả năng khắc phục quy định an toàn về PCCC.
Nhiều tòa nhà chung cư, cao tầng hiện khó có khả năng khắc phục quy định an toàn về PCCC.