Hà Nội: 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã bị bỏ rơi, nhiều cây chết khô

Những gốc cây cổ thụ đường Kim Mã bị chết khô tại vườn ươm ở Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.
Những gốc cây cổ thụ đường Kim Mã bị chết khô tại vườn ươm ở Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.
Những gốc cây cổ thụ đường Kim Mã bị chết khô tại vườn ươm ở Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.
Lên top