Hà Nội : Khen thưởng 19 cá nhân, tập thể trong phòng chống thiên tai

19 tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hợp
19 tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hợp
19 tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hợp
Lên top