Hà Nam: Thượng úy nhảy từ trên cầu xuống sông Đáy cứu cô gái trẻ

Sau khi đã túm được người cô gái bị đuối nước dưới sông Đáy, thượng úy quân nhân ở Hà Nam kết hợp với thuyền đánh cá nhỏ đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ảnh: CTV
Sau khi đã túm được người cô gái bị đuối nước dưới sông Đáy, thượng úy quân nhân ở Hà Nam kết hợp với thuyền đánh cá nhỏ đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ảnh: CTV
Sau khi đã túm được người cô gái bị đuối nước dưới sông Đáy, thượng úy quân nhân ở Hà Nam kết hợp với thuyền đánh cá nhỏ đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ảnh: CTV
Lên top