Hà Nam: Học sinh, sinh viên các cấp đi học trở lại từ ngày 22.11

Từ ngày 22.11, học sinh các cấp tại Hà Nam đi học trực tiếp trở lại.
Từ ngày 22.11, học sinh các cấp tại Hà Nam đi học trực tiếp trở lại.
Từ ngày 22.11, học sinh các cấp tại Hà Nam đi học trực tiếp trở lại.
Lên top