Hà Nam: Gỡ bỏ giãn cách xã hội tại TP.Phủ Lý từ ngày mai 15.10

Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam về việc kết thúc giãn cách xã hội tại TP.Phủ Lý.
Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam về việc kết thúc giãn cách xã hội tại TP.Phủ Lý.
Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam về việc kết thúc giãn cách xã hội tại TP.Phủ Lý.
Lên top