Hà Nam: Danh tính cô gái trẻ để lại xe máy rồi nhảy xuống sông tự vẫn

Cầu Yên Lệnh nơi cô gái để lại xe máy rồi xuống sông tự vẫn. Ảnh: Nguyễn Long.
Cầu Yên Lệnh nơi cô gái để lại xe máy rồi xuống sông tự vẫn. Ảnh: Nguyễn Long.
Cầu Yên Lệnh nơi cô gái để lại xe máy rồi xuống sông tự vẫn. Ảnh: Nguyễn Long.
Lên top