Hà Nam: Chính thức áp dụng giãn cách xã hội TP.Phủ Lý theo Chỉ thị 16

Chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Hà Nam về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội TP.Phủ Lý theo Chỉ thị 16.
Chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Hà Nam về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội TP.Phủ Lý theo Chỉ thị 16.
Chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Hà Nam về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội TP.Phủ Lý theo Chỉ thị 16.
Lên top