Hạ mặt bằng vườn nhà, phát hiện nhiều vật nghi là mìn, đầu đạn và lựu đạn

Những vật liệu nổ được phát hiện.
Những vật liệu nổ được phát hiện.
Những vật liệu nổ được phát hiện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top