Hạ Long: Ngừng hoạt động 1 trạm y tế phường do có cán bộ bỏ cách ly

Báo cáo của UBND TP.Hạ Long về trường hợp cán bộ y tế phường bỏ cách ly
Báo cáo của UBND TP.Hạ Long về trường hợp cán bộ y tế phường bỏ cách ly
Báo cáo của UBND TP.Hạ Long về trường hợp cán bộ y tế phường bỏ cách ly
Lên top