Hạ Long nghiên cứu lắp thang máy lên đỉnh núi Bài Thơ

Đoàn du khách Pháp đang leo lên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đoàn du khách Pháp đang leo lên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đoàn du khách Pháp đang leo lên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top