Hạ Long: Dưới khai thác than, trên dân lo đổ nhà

Tường một nhà dân Khu 4, phường Hà Tu bị nứt toác do quá trình khai thác than phía dưới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tường một nhà dân Khu 4, phường Hà Tu bị nứt toác do quá trình khai thác than phía dưới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tường một nhà dân Khu 4, phường Hà Tu bị nứt toác do quá trình khai thác than phía dưới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top