Hạ Long – một diện mạo mới

Một góc trung tâm sôi động của thành phố Hạ Long bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Hùng Sơn
Một góc trung tâm sôi động của thành phố Hạ Long bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Hùng Sơn
Một góc trung tâm sôi động của thành phố Hạ Long bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Hùng Sơn
Lên top