Hà Giang: Tiếp tục đẩy mạnh chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở

Chỉ riêng trong giai đoạn 1, tổng kinh phí tiếp nhận từ các đơn vị, cá nhân hỗ trợ để xây dựng nhà ở trên địa bàn Hà Giang đã lên tới gần 286,2 tỉ đồng. Ảnh: Phong Quang.
Chỉ riêng trong giai đoạn 1, tổng kinh phí tiếp nhận từ các đơn vị, cá nhân hỗ trợ để xây dựng nhà ở trên địa bàn Hà Giang đã lên tới gần 286,2 tỉ đồng. Ảnh: Phong Quang.
Chỉ riêng trong giai đoạn 1, tổng kinh phí tiếp nhận từ các đơn vị, cá nhân hỗ trợ để xây dựng nhà ở trên địa bàn Hà Giang đã lên tới gần 286,2 tỉ đồng. Ảnh: Phong Quang.
Lên top