Hà Giang thực hiện giãn cách xã hội 2 khu vực

Ông Trần Đức Quý - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang họp với huyện Xín Mần để bàn phương án chống dịch COVID-19.
Ông Trần Đức Quý - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang họp với huyện Xín Mần để bàn phương án chống dịch COVID-19.
Ông Trần Đức Quý - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang họp với huyện Xín Mần để bàn phương án chống dịch COVID-19.
Lên top