Hà Giang tái khởi động tất cả các chốt kiểm dịch

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Hà Giang, tái khởi đọng các chốt kiểm dịch cửa ngõ của tỉnh và toàn bộ các chốt kiểm dịch trên vành đai biên giới. Ảnh BND.
Theo chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Hà Giang, tái khởi đọng các chốt kiểm dịch cửa ngõ của tỉnh và toàn bộ các chốt kiểm dịch trên vành đai biên giới. Ảnh BND.
Theo chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Hà Giang, tái khởi đọng các chốt kiểm dịch cửa ngõ của tỉnh và toàn bộ các chốt kiểm dịch trên vành đai biên giới. Ảnh BND.
Lên top