Hà Giang: Phát hiện gần 450 con trâu, bò nhiễm bệnh viêm da nổi cục

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò diễn biến phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng tới việc phát triển đàn gia súc của địa phương. Ảnh: CTV
Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò diễn biến phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng tới việc phát triển đàn gia súc của địa phương. Ảnh: CTV
Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò diễn biến phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng tới việc phát triển đàn gia súc của địa phương. Ảnh: CTV
Lên top