Hà Giang khôi phục các hoạt động karaoke, Internet...

Hà Giang cho phép Karaoke, Internet...hoạt động trở lại từ 15h ngày 1.3. Ảnh: BHG
Hà Giang cho phép Karaoke, Internet...hoạt động trở lại từ 15h ngày 1.3. Ảnh: BHG
Hà Giang cho phép Karaoke, Internet...hoạt động trở lại từ 15h ngày 1.3. Ảnh: BHG
Lên top